Marjinal iktisat Formülleri

Belkide bilimler arasında en marjinali iktisattır. Çünkü aşağıdaki iktisat formülleri gösteriyor  ki ve sizin de anlayabileceğiniz gibi içerisinde çok fazla marjinal kelime bulunmaktadır. Öncelikle olaya marjinal nedir açıklayarak başlayalım daha sonra iktisat biliminde kullanılan diğer marjinal kavramlar nedir, ne demektir tek tek özetleyelim. Marjinal kelimesinin anlamı Cem Yılmaz’ın esprisinde yer verildiği gibidir.

Marjinal, kişinin toplumla olan bağlarını koruyup, toplumda ki sıradan bir insan gibi toplumla kaynaşabilen ama giyim, yaşam tarzı ve düşünsel boyutu ile onlardan farklı” anlamında kullanılmaktadır.

Bu anlamın dışında bir de ekonomide marjinal nedir iktisat açısından açıklayalım. Marjinal, İktisat biliminde son ek birimin toplama, genele yaptığı katkıdır. Diğer örneklerimiz ile daha detaylı anlatmaya çalışalım.

Marjinal Hasılat, üretilen malın son biriminden sağlanan hasılatın, gelirin toplam gelirde yaptığı etkidir. Yani üretimdeki bir birimlik artığın toplam hasılattaki yarattığı değişmedir.

Marjinal gelir, firmaların bir birim daha fazla satmaları halinde, toplam gelirde meydana gelen değişme marjinal gelirdir. Genellikle MR işareti ile sembolize edilir.

Marjinal Fayda, fayda sağlanmak üzere tüketilen son ek birimin tüketicinin sağladığı toplam faydada meydana getirdiği değişmedir. Teoriye göre toplam fayda ile marjinal fayda ters orantılıdır. Bildiğiniz üzere bir noktadan sonra marjinal fayda sıfır olarak negatif fayda pastasına doğru gitmektedir.

Marjinal ikame oranı, Tüketicinin A ve B gibi iki farklı malın farklı bileşimlerini yaparken, aynı tatmin düzeyini korumak amacıyla bir maldan fazla talep ettiği miktar ile diğer maldan vazgeçtiği miktar arasındaki ilişkidir.

Marjinal teknik ikame oranı, Aynı üretim düzeyini korumak için, kullanılan azalan üretim faktörü miktarının (∆Y), kullanımı arttırılan üretim faktörü miktarına (∆X), oranlanmasıyla buluna değerdir.

Marjinal Ürün, diğer faktör miktarları sabit kalmak koşuluyla (ceteris paribus), bir faktörün kullanımındaki bir birimlik artışın, toplam üründe yaratacağı artış miktarıdır.

marjinal tüketim eğilimi toplam maliyet formülü marjinal maliyet formülü marjinal fiziki ürün, tasarruf eğilimi, marjinal fayda, nasıl hesaplanır, hesaplama marjinal gelir nedir marjinal gelir formülü iktisat formülleri

2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir